Uwagi i bezpieczne korzystanie z przełącznika elektrycznego zaworu zasuwowego

2021-03-03

Uwagi na temat elektrycznego wyłącznika zasuwowego i zalet bezpiecznego użytkowania, niezawodnego uszczelnienia, dobrej pamięci elastycznej i długiej żywotności. Może być szeroko stosowany jako urządzenie regulujące i zamykające z elektrozaworów, wody, ścieków, budownictwa, ropy naftowej, elastycznej uszczelnionej zasuwy, przemysłu chemicznego, żywności, medycyny, przędzenia lekkich suchych zasuw, energii elektrycznej, statku, metalurgii, system energetyczny i inne instytucje.

Elektryczną zasuwę można zamontować na rurociągu poziomym lub pionowym. Pojedyncze i podwójne zasuwy należy montować na poziomym rurociągu. Pokrętło powinno znajdować się nad zaworem i nie powinno być montowane w dół. Kierunek przepływu elektrycznej zasuwy nie jest ograniczony.

Elektryczne zasuwy są zwykle specjalnymi zastosowaniami do kołnierzy lub spawania.

Jakie są wymagania dotyczące zasuw elektrycznych? Na co powinienem zwrócić uwagę?

W przypadku zasuw wysokociśnieniowych o dużej średnicy moment otwierania i zamykania jest duży. Aby zmniejszyć moment otwierania i zamykania, można zainstalować zawór obejściowy. Zawór obejściowy znajduje się na zewnątrz zasuwy głównej, a jego wlot i wylot są połączone równolegle z obydwoma stronami zasuwy głównej. Zawór obejściowy należy otworzyć przed otwarciem zasuwy głównej. Po wejściu do zaworu można zmniejszyć różnicę ciśnień między przodem a tyłem głównej zasuwy, a następnie zmniejszyć moment otwarcia głównej zasuwy. Dobór kalibru zaworu obejściowego należy rozważyć zgodnie z kalibrem zaworu głównego i wymaganiami zastosowania.

Zasuwa elektryczna jest rodzajem zaworu odcinającego, a jego skuteczność uszczelnienia jest gorsza niż w przypadku zaworu odcinającego. Głównym „zadaniem” zasuwy elektrycznej jest „odcięcie przepływu wody” i „ciągły przepływ wody” przy minimalnym oporze. Nie nadaje się do regulacji przepływu i ciśnienia medium. Na przykład, jeśli kondycjonowanie jest prowadzone przez długi czas, powierzchnia uszczelniająca jest po prostu zmywana przez medium, co wpływa na skuteczność uszczelnienia.

Należy zwrócić uwagę na temperaturę, ciśnienie i niezawodność medium elektrycznego zasuwy. Pod wpływem wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia zmiana temperatury może spowodować śmierć bramy, a ze względu na nierównomierną temperaturę medium po prostu pojawia się zjawisko rozszczelnienia. Rodzaj zaworu zwrotnego jest szczególnie istotny w przypadku zasuw.