Standard i bezpieczeństwo instalacji zaworu kulowego ze stali nierdzewnej

2021-03-03

Środek do czyszczenia uszczelniających zaworów kulowych powinien być kompatybilny z częściami gumowymi, plastikowymi, metalowymi i medium roboczym (np. Gazem) w zaworze kulowym. Gdy medium roboczym jest gaz, do czyszczenia części metalowych można użyć benzyny (GB484-89). Części niemetalowe czyści się czystą wodą lub alkoholem. Importowany zawór kulowy Q41F-GB to zawór, który aktywnie otwiera się i zamyka w zależności od siły płynu. Jego funkcją jest zapobieganie cofaniu się medium. Ma wiele tytułów, takich jak zawór zwrotny, zawór zwrotny, zawór jednoprzepływowy itp. Ze względu na konstrukcję można go podzielić na dwie kategorie.

(1) Rodzaj podnoszenia: Klapa zaworu porusza się wzdłuż prostej linii środkowej korpusu zaworu. Istnieją dwa typy takich zaworów kulowych Q41F-GB: jeden jest typu poziomego, montowany w rurociągu poziomym, kształt korpusu zaworu jest podobny do zaworu kulowego, a drugi jest typu pionowego, montowanego w rurociągu prostym .
(2) Typ wychylny: Klapka zaworu obraca się wokół trzpienia na zewnątrz gniazda. Ten typ zaworu ma pojedynczy zawór, podwójny zawór i wielozawór, ale zasada jest taka sama.